Warta logo

Oc Szybka WypłataOC - jeszcze lepsze!
WARTA OC Szybka Wypłata !
Czyli: "Zostaw to nam."

OC Warta: Szkody do 500.000 PLN przestają być zmartwieniem klienta!
W ramach produktu Warta OC Szybka Wypłata likwidacją szkody od innego zakładu ubezpieczeń (na rzecz klienta) zajmie się Warta
Czytaj dalej...

Sprawdź historię pojazduSprawdzanie historii pojazdu
(Polska, Dania, Szwecja, Holandia)


Formularz kontaktowy Zgłoś szkodę on-line Sprawdż swoją szkodę Kup polisę on-line

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję.

Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

1.  rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2.  okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym: do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

3.  minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2014 roku:

gradacja opłaty 

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

 pozostałe pojazdy

OC rolników

         

 100%

3 360 zł

 5 040 zł

 560 zł

 

 170 zł

 

  50%

 1 680 zł

 2 520 zł

 280 zł

  20%

 670 zł

   1 010 zł

 110 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). 

Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.