Warta logo

Nowy rating WARTY to A z perspektywą stabilną.
Standard&Poor’s podniósł ocenę spółki z BBB+ do A doceniając jej strategiczne znaczenie dla nowego udziałowca, niemieckiej grupy Talanx i wsparcie ze strony grupy.

- Podniesienie ratingu jest pierwszym pozytywnym efektem wejścia WARTY do Grupy Talanx.
Wierzę, że wsparcie ze strony grupy będzie widoczne nie tylko w ocenie ratingowej, ale też bieżącej działalności WARTY i będzie sprzyjało jej rozwojowi –
skomentował Jarosław Parkot, prezes WARTY.

Standard&Poor's podniósł ocenę ratingową WARTY do A z BBB+ w reakcji na finalizację transakcji jej przejęcia przez niemiecką grupę Talanx i jej japońskiego partnera Meiji Yasuda.
To efekt przekonania analityków agencji co do strategicznej roli WARTY dla grupy. Zauważają, że przejęcie WARTY istotnie wypływa na powodzenie strategii ekspansji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej realizowanej przez Talanx.

- W ostatnim czasie Talanx dokonał kilku akwizycji na rynku polskim. WARTA, z jej dużym udziałem w rynku ubezpieczeń majątkowych i bardzo mocną marką, pozwoli grupie Talanx stać się drugą pod względem wielkości w Polsce – napisali analitycy S&P w uzasadnieniu swojej decyzji.

Dodają, że Polska jest obecnie dla Talanx drugim (po niemieckim) największym rynkiem. W ich ocenie przejęcie WARTY zbliża grupę do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest pozyskiwanie 50 proc. składek z rynków innych niż niemiecki.

- Polska to dla nas strategicznie ważny rynek i udane przejęcie to dla nas ważny krok na przyszłość. Jesteśmy więc tym bardziej zadowoleni, że zostało to potwierdzone przez Standard & Poor's i doprowadziło do podniesienia oceny ratingowej WARTY – mówi Torsten Leue, prezes Talanx International AG.

Przyznanie stabilnej perspektywy ratingu wynika z oczekiwań S&P, że WARTA utrzyma status spółki strategicznie ważnej dla Talanx. Ma temu sprzyjać utrzymanie mocnej pozycji konkurencyjnej na Polskim rynku i sprawne wkomponowanie się w strategię i strukturę grupy Talanx.