Warta logo

OC KOMFORT z WARTA OC SZYBKA WYPŁATA 1 WARTA OC SZYBKA WYPŁATA czyli Zostaw to nam.

OC KOMFORT z "WARTA OC SZYBKA WYPŁATA"
czyli Zostaw to nam!

OC KOMFORT - jeszcze lepsze!

OC Szybka wyplata2

ZOSTAW TO NAM.

OC Szybka wyplata3

OC Szybka wyplata4

OC Szybka wyplata5

Nowe hasło jest odpowiedzią na wątpliwości i pytania klientów.
Już od 15 września OC KOMFORT będzie tym produktem, który kompleksowo obsłuży naszego klienta niezależnie od tego czy będzie on sprawcą czy poszkodowanym.

Zmodyfikowany produkt WARTA OC SZYBKA WYPŁATA, który od najbliższego poniedziałku będzie w pakiecie OC KOMFORT, pozwoli WARCIE wziąć na siebie wsparcie klienta poszkodowanego od momentu wypadku do wypłaty odszkodowania.

Prawdziwe, konsumenckie emocje związane właśnie z momentem wypadku posłużyły nam do wymyślenia kreacji do materiałów reklamowych. A hasło ZOSTAW TO NAM. pokazuje ofertę OC KOMFORT z OC SZYBKA WYPŁATA jako odpowiedź na potrzeby klienta.

Pozdrawiamy,
TUiR WARTA S.A.

Ulepszamy produkt WARTA OC Szybka Wypłata

Blisko rok temu WARTA jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła tzw. Bezpośrednią Likwidację Szkód w postaci produktu WARTA OC Szybka Wypłata. Produkt ten oferowany w ramach pakietu OC KOMFORT wyróżnia ubezpieczenie OC komunikacyjne marki WARTA ponieważ gwarantuje ochronę w razie szkody w pojeździe Naszego Klienta.
Bogatsi o zebrane doświadczenia, w odpowiedzi na Państwa głosy i oczekiwania, wprowadzamy od 15 września 2014 r. nową wersję produktu WARTA OC Szybka Wypłata.

W ramach wprowadzonych zmian:

1.     podwyższyliśmy sumę ubezpieczenia z 5 000 do 500 000 PLN,

2.     usunęliśmy z zapisów OWU tabelę amortyzacji wartości części,

3.     objęliśmy ochroną szkody w bagażu przewożonym w pojeździe,

4.     rozszerzyliśmy zakres ochrony o zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów dodatkowych, dotyczących:

 • holowania, parkowania uszkodzonego pojazdu,
 • wynajmu pojazdu zastępczego,
 • wydatków na inne konieczne usługi wynikłe z braku możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu np. nocleg w podróży czy transport publiczny
 • dodatkowego badania technicznego.

Mamy przekonanie, że ulepszony produkt WARTA "OC Szybka Wypłata" wraz ze stojącą za nim sprawną likwidacją szkód w WARCIE będzie argumentem, który zachęci Państwa do zakupu OC w naszej firmie.

Gdy klient jest poszkodowanym:

 • W ramach produktu Warta OC Szybka Wypłata likwidacją szkody na rzecz klienta zajmie się Warta.
 • Klient nie musi egzekwować odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy.
 • Klient ma pewność doskonałej obsługi i uczciwego odszkodowania przy minimum wysiłku z jego strony
 • Likwidacja szkody w ramach produktu Warta OC Szybka Wypłata nie wpływa na poziom zniżek klienta w OC i AC

Gdy klient jest sprawcą:

 • Ochrona zniżek umożliwia utrzymanie uzyskanego poziomu zniżek mimo zgłoszenia szkody sprawcy.

WARTA OC SZYBKA WYPŁATA zakres

 • Ubezpieczenie WARTA OC SZYBKA WYPŁATA Klient otrzymuje gratis!
 • Suma ubezpieczenia wynosi 500.000 zł, nie może być jednak wyższa niż wartość rynkowa pojazdu.
 • Odszkodowanie wypłacone w ramach WARTA OC SZYBKA WYPŁATA będzie regresowane od ubezpieczyciela sprawcy tej szkody w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • Ubezpieczenie WARTA OC SZYBKA WYPŁATA obejmuje szkody w ubezpieczonym pojeździe powstałe w wyniku zderzenia z innym pojazdem objętym obow. ubezpieczeniem OC w innym Towarzystwie, za wyrządzenie których odpowiedzialność ponosi wyłącznie posiadacz/kierujący tym innym pojazdem (sprawca szkody)
 • Do ubezpieczenia WARTA OC SZYBKA WYPŁATA nie są wymagane oględziny ani zdjęcia pojazdu (zawarcie umowy tylko jednocześnie z obow. ubezpieczeniem OC WARTY na 12 mies.
 • Warta nie wymaga też żadnych dodatkowych zabezpieczeń pojazdu
 • Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia WARTA OC SZYBKA WYPŁATA nie powoduje obciążenia historii szkodowej klienta w bazach UFG.

WARTA OC SZYBKA WYPŁATA - szkoda:
W razie szkody należy:

 • powiadomić niezwłocznie policję o szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo
 • zanotowaćdane kierującego oraz pojazdu którym szkodę wyrządzono (a także innych pojazdów uczestniczących w zdarzeniu)
 • zgłosić szkodę do WARTY nie później niż w ciągu 7 dni, kontaktując się Centrum Obsługi Klienta
 • postępować zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez pracownika COK
 • umożliwić Warcie ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody
 • zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób trzecich odpowiedzialnych za szkodę

WARTA OC SZYBKA WYPŁATA - wyłączenia:
WARTA nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody, gdy posiadacz pojazdu sprawcy nie posiadał ważnej ochrony obow.  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • szkody nie związane z ubezpieczonym pojazdem (m.in. szkody na osobie)
 • szkodę w ubezpieczonym pojeździe, jeśli ta sama szkoda zostanie zgłoszona bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy tej szkody i roszczenia Ubezpieczonego zostaną zaspokojone z umowy OC sprawcy - jest też obowiązek niezwłocznego powiadomienia Warty o zgłoszeniu tej samej szkody także do ubezpieczyciela sprawcy.

WARTA OC SZYBKA WYPŁATA - likwidacja szkód:

Proces likwidacji szkód z WARTA OC Szybka Wypłata:

 • przyjęcie zgłoszenia szkody
 • ustalenie odpowiedzialności za szkodę
 • ustalenie wysokości odszkodowania
 • wydanie decyzji
 • przekazanie sprawy do regresu