Warta logo

Sprzedaż pojazdu/gospodarstwa rolnego/nieruchomości - zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

PAMIETAJ!
Polisę OC należy przekazać Nabywcy pojazdu, gospodarstwa rolnego budynków rolniczych.
Jeżeli Nabywca nie jest zainteresowany kontynuacją, ma 30 dni (od daty nabycia) na dostarczenie do TUiR WARTA S.A. pisemnej rezygnacji, z zastrzeżeniem, że może to zrobić najpóźniej ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

Wzór zawiadomienia o sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia
Załączony wzór zawiadomienia dotyczy również sytuacji darowizny.


Wzór wypowiedzenia polisy OC przez nabywcę

Proszę uzupełnić wniosek i załączyć wskazane dokumenty:


wniosek o zwrot składki

  • umowa kupna/sprzedaży pojazdu,
  • akt notarialny kupna/sprzedaży gospodarstwa rolnego/nieruchomości - przesłanie kopii lub okazanie dokumentu potwierdzającego sprzedaż
  • certyfikat Zielonej Karty (o ile został wydany),
  • wypowiedzenie nabywcy (dot. obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) - o ile zbywca posiada taki dokument