Warta logo

Porównanie produktów dla mieszkania (lokalu mieszkalnego)

Mieszkaniowe ABC - Czym różni się WD+ od WDK+, czyli co dla kogo?

 

Warta Dom Komfort+

Warta Dom+

 
  • Ubezpieczenie oparte na unikatowej formule "od wszystkich ryzyk", gwarantujące ochronę przed skutkami działania żywiołów i kradzieży.
  • Gwarantuje szeroki zakres pomocy w razie kłopotów z mieszkaniem lub zdrowiem domowników.
  • Elastyczna oferta obejmująca 19 wymienionych rodzajów zdarzeń (m.in. zalanie, pożar).
  • Ubezpieczenie od kradzieży jako opcja.
  • Można ubezpieczyć nie tylko posiadane ruchomości, ale także elementy stałe czy mury posiadanej nieruchomości.
Kompleksowa ochrona na wypadek
działania żywiołów (np. powódź, zalanie, pożar)
jest
(według unikalnej formuły
od wszystkich ryzyk.)
jest
(19 wymienionych ryzyk)
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji
jest
(ochrona jest udzielana według unikalnej formuły od wszystkich ryzyk.)
opcja
(możliwe jako rozszerzenie ubezpieczenia od zdarzeń losowych)
Możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, spowodowanie wypadku na nartach)
jest
(ubezpieczenie działa na całym świecie z wyjątkiem USA i Kanady)
jest
(na terenie RP.)
Pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn awarii

 jest
Powstałych przy okazji, np. lokalizowania uszkodzonej rury czy przewodu elektrycznego, co może wymagać, np. kucia ścian.

brak
Możliwość ubezpieczenia dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich jest
Dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie są ubezpieczane jako tzw. ruchomości domowe specjalne, do wysokości określonej przez klienta sumy ubezpieczenia
brak
Pomoc specjalisty w razie awarii lub uszkodzenia domu
Gwarantuje pomoc ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza.
jest
do 1200 zł na zdarzenie
jest
do 600 zł na zdarzenie.
Dotyczy zdarzeń objętych zakresem ochrony.
Pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP - organizacja i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do klienta lub wizyty w placówce medycznej.  jest
 

jest
do 800 zł na zdarzenie.
Pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania na terenie RP.
Obejmuje organizację o pokrycie kosztów wizyty lekarza lub wizyty w najbliższej placówce medycznej (łączny limit dla pomocy medycznej do 1500 zł)
jest
brak
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi.
W razie hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania opiekuna. Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów opieki w miejscu zamieszkania lub przewozu do wskazanej osoby (do 500 zł na zdarzenie)
jest brak
Opieka nad zwierzętami
W razie wypadku lub hospitalizacji właściciela w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Gwarantuje organizację o pokrycie kosztów opieki w miejscu zamieszkania ubezpieczonego (do 300 zł) lub transportu do wyznaczonej osoby lub schroniska (do 200 
jest brak
Naprawa lub holowanie pojazdu w razie awarii.
Obejmuje awarie które zdarzyły się w odległości do 1 km od miejsca ubezpieczenia.
Do 500 zł interwencję, możliwe dwie interwencje w trakcie umowy.
Dotyczy pojazdów mechanicznych do 3,5t.
jest brak