Warta logo

OC w życiu prywatnym

Co warto wiedzieć o OC w życiu prywatnym?

Zakres ochrony

Komu polecamy OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym polecamy osobom fizycznym, które chronić siebie i osoby, którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim.

W jakich krajach umowa daje ochronę?

Umowa w wariancie podstawowym daje ochronę tylko na wypadek zdarzeń na terytorium RP. Można ją rozszerzyć na zagranicę z wyłączeniem USA i Kanady (w ramach Warta Dom Plus) lub na wszystkie kraje świata łącznie z USA i Kanadą. (w ramach Warta Dom Komfort Plus).

Jaką ochronę gwarantuje umowa w wariancie podstawowym?

OC w życiu prywatnym daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia, są oni zobowiązani do naprawienia szkody. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym!

Zakres ochrony

Jak można rozszerzyć zakres ochrony w ramach umowy?

Umowa w rozszerzonym zakrese może obejmować odpowiedzialność cywilną:

  • za granicą z wyłączeniem USA i Kanady (w ramach Warta Dom Plus)
  • we wszystkich krajach świata, łącznie z USA i Kanadą (w ramach Warta Dom Komfort Plus)
  • najemców nieruchomości (w ramach WD Plus i WDK Plus)

 Dodatkowo tylko w ramach Warta Dom Komfort Plus umowę można rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną:

  • związaną z posiadaniem i użyciem broni palnej,
  • związaną z używaniem sprzętu pływającego do własnego użytku,
  • związaną z używaniem konia w celach rekreacyjnych,
  • za szkody w mieniu powierzonym.

Składki

Ile kosztuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Koszt takiego ubezpieczenia w wariancie podstawowym z sumą ubezpieczenia na 100 tys. zł to około 100 zł rocznie.

Jak może być opłacana składka?

Składka może być rozłożona na 2 lub 4 równe raty.

Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?

WARTA przypomina swoim klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo, w którym wyznaczamy dodatkowy, siedmiodniowy termin na zapłatę składki i dopiero po jego upływie umowa zostaje rozwiązana.