Warta logo

Porównanie produktów dla mieszkania (dom)

Mieszkaniowe ABC - Czym różni się WD+ od WDK+, czyli co dla kogo?

 

Warta Dom Komfort+

Warta Dom+

 
  • Ubezpieczenie oparte na unikatowej formule "od wszystkich ryzyk", gwarantujące ochronę przed skutkami działania żywiołów i kradzieży.
  • Gwarantuje szeroki zakres pomocy w razie kłopotów z domem lub zdrowiem domowników.
  • Elastyczna oferta obejmująca 19 wymienionych rodzajów zdarzeń (m.in. zalanie, pożar).
  • Ubezpieczenie od kradzieży jako opcja.
  • Można ubezpieczyć nie tylko posiadane ruchomości, ale także elementy stałe czy mury posiadanej nieruchomości.
Kompleksowa ochrona na wypadek 
działania żywiołów (np. powódź, zalanie, pożar)
jest
(według unikalnej formuły
od wszystkich ryzyk.)
jest
(19 wymienionych ryzyk)
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, 
rabunku i dewastacji
jest
(ochrona jest udzielana według unikalnej formuły od wszystkich ryzyk.)
opcja
(możliwe jako rozszerzenie ubezpieczenia od zdarzeń losowych)
Możliwość ubezpieczenia domu letniskowego.
Ochrona jest udzielana przez cały rok zarówno dla samego domu jak i ruchomości domowych. Wyjątek stanowi sprzęt elektroniczny, audiowizualny itp. , który od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji jest ubezpieczony tylko w sezonie, czyli od 1 kwietnia do końca października.
jest jest
Możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
Gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. zalanie mieszkania sąsiada, spowodowanie wypadku na nartach)
jest
(ubezpieczenie działa na całym świecie z wyjątkiem USA i Kanady)
jest
(na terenie RP.)

Możliwość ubezpieczenia obiektów małej architektury.

Gwarantuje ochronę (również od kradzieży) np. altany, basenu wraz z instalacją czy huśtawki przymocowanej do podłoża.

jest brak

Ubezpieczenie ogrodzenia i jego stałych elementów.
Obejmuje wszelkie zdarzenia, łącznie z kosztami usuwania skutków wandalizmu (np. graffiti) czy uderzenia własnym pojazdem.
Gwarantuje również ochronę na wypadek kradzieży np. siłowników bram czy wideodomofonów

jest brak

Ubezpieczenie psów na wypadek otrucia lub wypadku.
Odszkodowanie w razie śmierci psa lub pokrycie kosztów leczenia, są limitowane do wysokości średniego kosztu nabycia na lokalnym rynku zwierzęcia takiej samej rasy i o porównywalnych cechach Umowa obejmuje również zdarzenia poza miejscem zamieszkania!

jest brak
Pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn awarii

 jest
Powstałych przy okazji, np. lokalizowania uszkodzonej rury czy przewodu elektrycznego, co może wymagać, np. kucia ścian.

brak
Możliwość ubezpieczenia dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich jest
Dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie są ubezpieczane jako tzw. ruchomości domowe specjalne, do wysokości określonej przez klienta sumy ubezpieczenia
brak
Ochrona na wypadek upadku m.in. drzew lub masztów.
Gwarantuje odpowiedzialność bez względu na przyczynę tego zdarzenia
jest jest
Pomoc specjalisty w razie awarii lub uszkodzenia domu
Gwarantuje pomoc ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza.
jest
do 1200 zł na zdarzenie
jest
do 600 zł na zdarzenie. 
Dotyczy zdarzeń objętych zakresem ochrony.
Pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP - organizacja i pokrycie kosztów dojazdu lekarza do klienta lub wizyty w placówce medycznej.  jest
do 1.500 zł na zdarzenie. 
jest
do 800 zł na zdarzenie.
Pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania na terenie RP.
Obejmuje organizację o pokrycie kosztów wizyty lekarza lub wizyty w najbliższej placówce medycznej (łączny limit dla pomocy medycznej do 1500 zł)
jest brak
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi.
W razie hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania opiekuna. Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów opieki w miejscu zamieszkania lub przewozu do wskazanej osoby (do 500 zł na zdarzenie)
jest brak
Opieka nad zwierzętami
W razie wypadku lub hospitalizacji właściciela w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania Gwarantuje organizację o pokrycie kosztów opieki w miejscu zamieszkania ubezpieczonego (do 300 zł) lub transportu do wyznaczonej osoby lub schroniska (do 200 
jest brak
Naprawa lub holowanie pojazdu w razie awarii.
Obejmuje awarie które zdarzyły się w odległości do 1 km od miejsca ubezpieczenia. 
Do 500 zł interwencję, możliwe dwie interwencje w trakcie umowy. 
Dotyczy pojazdów mechanicznych do 3,5t.
jest brak