Warta logo

Tutaj > Identyfikacja umowy OC na dzień możesz sprawdzić, gdzie (gdzie był) ubezpieczony jest pojazd w zakresie OCufg

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Warta, wykorzystując bazę danych Ośrodka Informacji UFG, weryfikuje oświadczenia swoich klientów na temat szkodowości

Już dziś firmy ubezpieczeniowe mogą sprawdzić w bazie danych Ośrodka Informacji UFG, w ilu wypadkach uczestniczyło auto, i dzięki temu weryfikować zniżki przysługujące za bezwypadkową jazdę. Ale możliwe są zapytania tylko o pojedynczego klienta. Do końca tego kwartału fundusz chce umożliwić ubezpieczycielom kontrolę całej grupy klientów. W ciągu kilkudziesięciu sekund towarzystwa będą mogły otrzymać informacje o wypadkowości nawet do 10 tysięcy pojazdów.

Podanie przez klienta zaniżonej liczby wypadków może być podstawą do wystąpienia przez towarzystwo o dopłatę składki. W projekcie noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych znalazł się już zapis umożliwiający to. Dziś coraz więcej firm występuje o dopłatę składki na podstawie pisemnego oświadczenia klienta o latach bezwypadkowej jazdy, w którym podane były jednak nierzetelne informacje.Warto dodać, że od półtora roku na stronie internetowej UFG poszkodowani w wypadkach drogowych mogą sprawdzić, czy i gdzie polisę OC wykupił sprawca wypadku. Bywa, że sprawcy odmawiają podania takich informacji na miejscu kolizji.

Źródło: Rzeczpospolita

Adres internetowy:
http://www.ufg.pl

Wysokość opłat karnych: http://www.ufg.pl/web/guest/oplaty-karne
 

Kontakt:

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
NIP: 526-10-51-849

Fundusz czynny od: 8.00 - 16.00
tel. +48 22 53 96 100
fax. +48 22 53 96 261
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy70255 + '\'>'+addy_text70255+'<\/a>'; //-->

Sekretariat Zarządu:
tel. +48 22 53 96 101
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy92358 + '\'>'+addy_text92358+'<\/a>'; //-->

Najczęściej zadawane pytania

Kara za brak OC

Mam uszkodzony pojazd, którego nie użytkuję. Czy muszę dla niego wykupić polisę OC?

Tak. Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego, niezależnie od stanu technicznego, w jakim znajduje się ten pojazd ani od tego, czy jest on użytkowany.

Podwójne ubezpieczenie – w jakich okolicznościach może do niego dojść? Jak go uniknąć? Czy firmy ubezpieczeniowe mają prawo domagać się składki w sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia?

Pułapka podwójnego ubezpieczenia dotyczy polis komunikacyjnych OC wykupionych przed 11 lutego 2012 roku. W dniu tym weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która rozwiązała ten problem, dając możliwość odpowiedniego wypowiedzenia niechcianej umowy (art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Na rynku wciąż jednak istnieją polisy OC wykupione przed 11 lutego 2012 roku (do 10 lutego 2012 roku włącznie). To w ich przypadku może pojawić się problem podwójnego ubezpieczenia, gdy wcześniejsza umowa ubezpieczenia nie została skutecznie wypowiedziana. Warto podkreślić, że polisa OC jest automatycznie przedłużana na kolejne 12 miesięcy, gdy składka za nią, została opłacona w całości. Dlatego – zawsze przy zmianie ubezpieczyciela - bardzo ważne jest by skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę. Inaczej będziemy zobowiązani do zapłacenia podwójnej składki, gdyż obie firmy będą udzielać nam ochrony ubezpieczeniowej w zakresie naszej odpowiedzialności cywilnej. Należy pamiętać by wypowiedzenie zostało złożone nie później niż na dzień przed upływem 12 miesięcy, na który umowa OC została zawarta. Co jednak istotne – w przypadku OC wykupionych przed 11 lutego 2012 roku – wypowiedzenie można uznać za skutecznie złożone dopiero w dniu, w którym dotrze ono do ubezpieczyciela - nie ma tu znaczenia data jego nadania (stempla pocztowego)*. Podobna sytuacja może zdarzyć się również, gdy nie wypowiemy polisy OC wykupionej – przed 11 lutego 2012 roku - przez poprzedniego właściciela pojazdu.
__________________________________________
* za moment złożenia wypowiedzenia polis komunikacyjnych OC, wykupionych po 10 lutego 2012 roku,  uznawana jest data nadania takiego oświadczenia w placówce Poczty Polskiej (art. 18 ust. 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Czy opłaty są nakładane przez Fundusz za wszystkie lata, w których nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia?

Nie. Opłaty nakładane są przez UFG wyłącznie za rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli.

W jaki sposób można dostarczyć dokumenty pozwalające na odstąpienie przez UFG od dochodzenia nałożonej opłaty karnej za brak OC?

Sposób jest w zasadzie dowolny – dokumenty można nadesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu, poczty elektronicznej, jak i dostarczyć je osobiście do siedziby Funduszu.

Czy z posiadaniem pojazdów czasowo wycofanych z ruchu również wiąże się obowiązek ubezpieczenia?

Tak. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie jest tożsame z jego wyrejestrowaniem. Nie eliminuje też całkowicie możliwości powstania szkody związanej z ruchem pojazdu, a jedynie je ogranicza (np. podczas wsiadania, wysiadania,czy w wyniku samozapłonu). W związku z tym, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu nie zwalnia od obowiązku wykupienia OC.

W jakich okolicznościach może dojść do ujawnienia faktu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia?

Najczęściej dzieje się to podczas:

- kontroli drogowej dokonanej przez Policję lub,

- kontroli urzędnika w wydziale komunikacji albo,

- sprawdzenia informatycznych baz danych (Ośrodka Informacji UFG, czy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - CEPiK), dokonywanych przez Fundusz.
 

Czy każdy może powiadomić Fundusz o prawdopodobieństwie niespełnienia obowiązku ubezpieczenia?

Niezależnie od nadawcy, wszystkie informacje dotyczące niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC otrzymywane przez Fundusz, są wstępnie weryfikowane w Ośrodku Informacji (OI UFG). Dopiero po otrzymaniu wyników tej weryfikacji podejmowane są decyzje odnośnie dalszego postępowania. 

 

Odszkodowanie z UFG

Jak zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Osoba uprawniona do odszkodowania zgłasza swoje roszczenia do Funduszu - za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej sprzedającej obowiązkowe OC. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia. Po przeprowadzeniu tzw. postępowania likwidacyjnego, towarzystwo przesyła akta szkody do UFG, informując o tym osobę która zgłosiła roszczenia.

Dlaczego muszę likwidować szkodę w ramach własnego ubezpieczenia AC, chociaż nie ja jestem sprawcą szkody?

Niestety przepisy (Art. 106 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych *) nie dają wyboru. Mając polisę AC, nie otrzyma Pan świadczenia za szkody materialne z UFG, a jedynie za szkody osobowe. O odszkodowanie za szkody materialne, z tego wypadku, należy wystąpić do ubezpieczyciela u którego ma Pan wykupione  AC. Dobra wiadomość jest jednak taka, że Fundusz rekompensuje m.in. utracone zniżki (w przypadku gdy mamy do czynienia z niezidentyfikowanym sprawcą taka rekompensata jest możliwa tylko gdy - u któregokolwiek z poszkodowanych w wypadku  wystąpiły 'poważne obrażenia' przez ponad 14 dni). Zatem jeżeli AC nie obejmuje np. holowania albo AC ma udział własny w szkodzie - to tego rodzaju koszty są zwracane przez UFG. Fundusz zwróci też np. koszty doubezpieczenia auta do wartości z przed wypadku. Ponadto jeżeli, powiedzmy, za pół roku właściciel takiego pojazdu będzie odnawiać AC to powinien poprosić ubezpieczyciela o dwukrotne wyliczenie ceny AC : z uwzględnieniem tego konkretnego wypadku i bez uwzględniania go. Różnicę w składce zwróci mu UFG. O zwrot  nadwyżki za AC należy występować tak długo dopóki różnice w cenie (z tytułu tego konkretnego wypadku) nie zrównają się.

_______________________

* Art. 106 ust. 1 Ustawy: „Jeżeli poszkodowany, w przypadku szkody w mieniu, może zaspokoić swoje roszczenie na podstawie ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki".

Czy Fundusz zapłaci za zniszczony pojazd, jeżeli sprawcą wypadku był niezidentyfikowany sprawca?

Tak, jednak tylko w sytuacji gdy – równocześnie - u któregokolwiek uczestnika wypadku nastąpiło „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni". 

Co mam zrobić jeżeli dostałem wezwanie do zapłaty wypłaconego przez UFG odszkodowania, a mam ważne ubezpieczenie OC?

Należy niezwłocznie przesłać kopię polisy OC do UFG (drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty), powołując się na numer sprawy umieszczony na wezwaniu do zapłaty. 

UFG domaga się ode mnie odszkodowania za wypadek drogowy, o którym nic nie wiem. Auto wskazane w wezwaniu sprzedałem jeszcze przed datą tego wypadku. Co mam robić?

Należy niezwłocznie przesłać kopię umowy sprzedaży do UFG (drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty), powołując się na numer sprawy widniejący na wezwaniu do zapłaty. 

Dostałem wezwanie do zwrotu wypłaconego przez UFG odszkodowania, za wypadek którego nie byłem sprawcą. Dlaczego?

Z chwilą wypłaty przez Fundusz świadczenia za wypadek spowodowany nieubezpieczonym pojazdem – zarówno sprawca wypadku jak i właściciel pojazdu, który nie wykupił OC - są zobowiązani do zwrotu tego odszkodowania. (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, art. 110 ust. 1) *

_______________________

* „Z chwilą wypłaty przez Fundusz odszkodowania, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 2, sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązani do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia."

Wezwanie do zwrotu wypłaconego przez UFG odszkodowania dostały dwie osoby. Czy to znaczy że każda z nich musi zapłacić wskazaną kwotę? Czy solidarnie oznacza „po połowie"?

Dla Funduszu nie jest istotne, który z dłużników pokryje zadłużenie i w jakiej wysokości, ale do czasu całkowitej spłaty każdy ze  zobowiązanych odpowiada do jego pełnej wysokości. Przedmiotem zobowiązania jest tylko jedno świadczenie, którego uregulowanie spowoduje wygaśnięcie zobowiązania solidarnego.

Czy można umorzyć lub rozłożyć na raty wierzytelność i jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać ulgę w spłacie zadłużenia?

W uzasadnionych przypadkach - kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową - Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie. Warunkiem rozpatrzenia takiej prośby jest nadesłanie dokumentów lub wypełnionego formularza pt. „Oświadczenie o stanie majątkowym" (dostępnego na stronie internetowej), które będą świadczyły o spełnieniu przez dłużnika przesłanek umożliwiających ubieganie się
o ulgę w spłacie zadłużenia. (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, art. 110 ust. 2) *
 

_______________________

* „W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie"

Dlaczego przed wszczęciem egzekucji sądowej nie otrzymałem wezwania do zapłaty?

Zasadą obowiązującą w UFG jest wysyłanie do osoby zobowiązanej co najmniej jednego  wezwania do zapłaty wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Następuje to zaraz po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu, które zawiera klauzulę: „w przypadku nieuregulowania zadłużenia w określonym terminie, zostanie wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne".  W przypadku skutecznego doręczenia chociażby jednego wezwania do zapłaty, Fundusz uznaje, iż dłużnik przyjął do wiadomości zawarty w wezwaniu rygor. Poprzez „skuteczne doręczenie" rozumie się odebranie osobiste lub przez członka rodziny, jak również korespondencję z adnotacją poczty
„ nie podjęto w terminie".
 

Dlaczego odsetki są takie wysokie?

Wysokość odsetek ustawowych określona jest w treści orzeczenia sądu, w którym wskazana jest data oraz kwota od której należy liczyć odsetki.  Odsetki zasądzone w wyroku są odsetkami ustawowymi ( stopy procentowe, wg których są liczone określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów). Należy zdawać sobie sprawę, że im później zostanie zapłacona wierzytelność
z tytułu regresu - tym odsetki będą wyższe. Od 15 grudnia 2008roku stopa procentowa odsetek ustawowych wynosi 13,5 procent.
 

Czy UFG może wstrzymać egzekucję sądową w mojej sprawie?

Postępowanie egzekucyjne najczęściej wszczynane jest po bezskutecznym wezwaniu dłużnika do dobrowolnej zapłaty zasądzonych wierzytelności. Prowadzenie postępowania przez komornika sądowego wiąże się z uiszczeniem przez UFG dodatkowych kosztów, które następnie zobowiązany jest uregulować dłużnik. Wstrzymanie egzekucji może zatem nastąpić tylko w szczególnym przypadku – zdarzenia losowego, choroby. Dłużnik musi potwierdzić takie zdarzenia stosownymi dokumentami. Jedyną z możliwości wstrzymania egzekucji
i zakończenia sprawy - jest uregulowanie zadłużenia.
 

Ile wynoszą koszty komornicze, dlaczego muszę je zapłacić i jak tego uniknąć?
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego (art. 770) koszty poniesione przez wierzyciela na prowadzenie postępowania egzekucyjnego - w całości obciążają dłużnika. Na koszty te składają się: wydatki na prowadzenie korespondencji, wydatki na przeprowadzenie ustaleń dotyczących majątku
i źródeł utrzymania dłużnika, koszty przejazdów, koszty doręczeń oraz wynagrodzenie komornika za prowadzenie postępowania egzekucyjnego (wysokość tego wynagrodzenia ureguluje art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o komornikach sądowych i egzekucji). Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik nie ma już możliwości uniknięcia powyższych kosztów.
 

Zaświadczenia i dane z centralnej bazy polis OC i AC (Ośrodek Informacji UFG)

Nie miałem szkody, jednak firma ubezpieczeniowa twierdzi, że miałem i żąda ode mnie dopłaty składki. Co robić?

Ubezpieczyciele weryfikują szkody klientów, uwzględniając współposiadaczy pojazdów. Sprawdź czy nie jesteś współwłaścicielem pojazdu (np. z córką/synem, żoną/mężem). Jeżeli tak - to pamiętaj, że również Twoją historię szkód - obciążają wypadki i kolizje drogowe spowodowane przez te osoby. Podobna sytuacja może zdarzyć się, gdy ktoś spowoduje szkodę, pojazdem którego nie jest właścicielem. Niektóre firmy ubezpieczeniowe  – przy ustalaniu zniżek za bezwypadkową jazdę – biorą pod uwagę również szkody spowodowane przez danego kierowcę podczas prowadzenia pojazdu innego niż własny. W takiej sytuacji to zdarzenie obciąża jego historię szkód.
 

Jeżeli jesteś pewny, że nie dotyczy Cię żaden z wyżej opisanych powyżej przypadków możesz osobiście sprawdzić  jakie dane znajdują się na Twój temat w bazie OI UFG. Tryb postępowania opisujemy w odpowiedzi na pytanie W jaki sposób mogę poznać dane dotyczące mojej osoby, które znajdują się w bazie danych OI UFG?.
 

Jeżeli w otrzymanej od nas odpowiedzi/dokumencie nadal znajdujesz informacje o szkodach, które Ciebie nie dotyczą - zwrócić się do ubezpieczyciela który taką informację nadesłał do bazy OI UFG. Tylko on może te dane zweryfikować i ewentualnie poprawić. Zwracając się do danej firmy o wyjaśnienia, zażądaj następujących informacji: kto był sprawcą, jakim pojazdem, o jakich numerach rejestracyjnych i kiedy spowodował daną szkodę. Te informacje pozwolą Ci wyjaśnić niezgodności.

Czy sam mogę zaktualizować swoje dane znajdujące się w bazie danych OI UFG?

Nie.
Żadna z osób lub podmiotów posiadających ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego i AC pojazdu - sama nie może dokonywać korekt danych znajdujących się w OI UFG.

Może to zrobić – w Twoim imieniu – tylko zakład ubezpieczeń, który przekazał do UFG dane, których ma dotyczyć ewentualna korekta.

Jak zaktualizować lub skorygować dane dotyczące mojej osoby, a znajdujące się w bazie danych OI UFG?

Prześlij stosowne dokumenty umożliwiające dokonanie korekty do odpowiedniej firmy ubezpieczeniowej lub UFG, który przekaże je tej firmie lub wyjaśnij z tym ubezpieczycielem niezgodności. Przeczytaj również odpowiedź na pytanie Nie miałem szkody, jednak firma ubezpieczeniowa twierdzi, że miałem. Co robić?

Jak mogę sprawdzić czy mój samochód jest w bazie OI UFG?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapytanie można zadać tylko co do własnej osoby.

W jaki sposób mogę zatem poznać dane dotyczące mojej osoby, które znajdują się w bazie danych OI UFG?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną, która chce poznać jakie dane o Tobie są zgromadzone w bazie OI UFG - w jaki sposób są one przetwarzane i komu udostępniane - złóż stosowny wniosek do UFG. Możesz to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Funduszu. Jednocześnie musisz wykazać, że jesteś osobą uprawnioną do otrzymania tych danych. Dołącz zatem skan lub ksero dowodu osobistego (potrzebne nam będą w celu  potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy i nie będą dalej przetwarzane przez UFG*). W terminie 30 dni UFG udzieli pisemnej odpowiedzi.  We wniosku jako podstawę  prawną udzielenia odpowiedzi należy podać art. 33  Ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiedzi – raz na sześć miesięcy – udzielamy bezpłatnie. Można ją odebrać – bez dodatkowych kosztów - w siedzibie Funduszu w Warszawie. W przypadku wniosku o przesłanie odpowiedzi pod wskazany adres – wyślemy ją na koszt adresata, w formie przesyłki za pobraniem. 
____________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­*Przesłanie skanu lub ksero dowodu osobistego ma na celu nie budzące wątpliwości potwierdzenie tożsamości osoby wnioskodawcy i w ten sposób zapobieżenie udostępnieniu jego danych osobie do tego nieuprawnionej.  Po przeprowadzeniu identyfikacji osoby wnioskującej, dane znajdujące się w skanie lub ksero dowodu osobistego nie będą przetwarzane; zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z systemu informatycznego UFG.

Od jakiego czasu gromadzone są dane w bazie OI UFG?

Od 2004 roku gromadzone są dane o OC, a od 2006 roku o AC . Baza jest stale uaktualniana. Co roku przybywa w niej informacji o około 24 milionach polis oraz o blisko 1,8 miliona zdarzeń drogowych.  

Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek przekazać do Ośrodka informacje o: sprzedanych polisach OC i AC, zdarzeniach oraz odszkodowaniach. Ubezpieczyciele przesyłają te informacje, drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni od: - sprzedaży polisy, - zgłoszenia szkody, - wypłaty odszkodowania.

Co oznacza ‘brak danych' w odpowiedzi na zapytanie o ochronę ubezpieczeniową?

Odpowiedź negatywna "BRAK DANYCH" może być udzielona z wielu powodów. Poniżej przedstawiono listę przyczyn dla jakich została wygenerowana odpowiedź negatywna:

 brak ubezpieczenia pojazdu,

 • opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń,
 • ubezpieczyciel nie przekazał danych do UFG,
 • dane o polisie OC, przekazane przez firmę ubezpieczeniową nie zostały zapisane w centralnej bazie polis UFG (np. z powodu niskiej jakości przekazanych danych),
 • błędy w danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.

 Jednocześnie informujemy, iż odpowiedź jest udzielana w oparciu o ten sam zbiór danych. Dlatego też, niezależnie od sposobu skierowania do nas pytania, odpowiedź będzie identyczna.

Czy przed zakupem pojazdu mogę sprawdzić jaka była jego szkodowość?

Nie. Takie informacje może otrzymać tylko właściciel pojazdu, w zakresie swoich danych osobowych.

Miałem wypadek z winy innego kierowcy. Nie chciał on podać gdzie i, czy w ogóle, ma wykupione ubezpieczenie OC. Jak to mogę sprawdzić?

Informację taką można – w ciągu kilku minut - uzyskać poprzez stronę www.ufg.pl w zakładce Sprawdzenie OC sprawcy wypadku.

Nowy ubezpieczyciel domaga się ode mnie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC. Jak mogę otrzymać taki dokument?

Ośrodek Informacji UFG może wystawić takie zaświadczenie tylko posiadaczowi pojazdu mechanicznego za okres ostatnich 5 lat. Znajdą się w nim informacje o zawartych umowach ubezpieczenia i - związanych z nimi - ewentualnych szkodach oraz wypłaconych odszkodowaniach. Ośrodek Informacji nie wystawia takich zaświadczeń dotyczących ubezpieczenia AC, jak również nie gromadzi  informacji o wysokości przysługujących zniżek.

 Aby otrzymać taki dokument potrzebne jest wypełnienie odpowiedniego formularza:

Wniosek osoby fizycznej o udostępnienie informacji o przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *

 lub 

Wniosek o udostępnienie informacji o przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych niebędących osobami fizycznymi *

 i przesłanie go na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Wypełniony i podpisany formularz można też przesłać do Funduszu za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub faksem. 

Odbiór zaświadczenia możliwy jest:

a. w siedzibie UFG (odbiór osobisty lub przez pełnomocnika)

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail,

c. za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 * wzory Pełnomocnictw do złożenia wniosku o udostępnienie danych znajdują się w zakładce Formularze i wzory wniosków.

Uwaga!  UFG udostępnia dane w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie  informacji.

Kupiłem używane auto, ale nie otrzymałem żadnego dokumentu potwierdzającego, że ma ono aktualne OC. Jak to mogę sprawdzić?

Informację taką można –  od razu  –uzyskać klikając w zakładkę  Sprawdź OC dla pojazdu.  Potrzebny będzie numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz data zakupu pojazdu. W odpowiedzi otrzymasz:

- informacje z OI UFG o :

 numerze  polisy OC

 • marce pojazdu
 • nazwie firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła tę polisę
 • danych adresowych firmy ubezpieczeniowej

 lub

* informację o braku danych o takiej polisie na dzień zakupu auta. Wyjaśnienie *

Jest to najszybszy sposób uzyskania powyższych informacji. Można też zwrócić się do Funduszu za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem. Odpowiedź można również odebrać osobiście w siedzibie Funduszu.

_______________________

* Uzyskując informację o braku  ubezpieczenia OC  wskazanego pojazdu na dzień jego zakupu , informujemy, że może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

 • brak ubezpieczenia pojazdu,
 • opóźnienie w przekazaniu danych do UFG przez zakład ubezpieczeń,
 • ubezpieczyciel nie przekazał danych do UFG,
 • dane o polisie OC, przekazane przez firmę ubezpieczeniową nie zostały zapisane w centralnej bazie polis UFG (np. z powodu niskiej jakości przekazanych danych),
 • błędy w danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.
Jednocześnie informujemy, iż odpowiedź jest udzielana w oparciu o ten sam zbiór danych. Dlatego też, niezależnie od sposobu skierowania do nas pytania, odpowiedź będzie identyczna.