Warta logo

Umów się na spotkanie!

Kliknij w obrazek poniżej, wybierz dzień i godzinę proponowanego spotkania.

livesite animation

Szukasz ubezpieczenia turystycznego?

Kup WARTA TRAVEL online - polisa w 5 minut na Twój e-mail.

plaza

Formularz kontaktowy Zgłoś szkodę on-line Sprawdż swoją szkodę Kup polisę on-line

Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) narażasz się na płacenie - z własnej kieszeni - wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję.

Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe.

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

1.  rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2.  okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym: do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,

  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;

3.  minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2014 roku:

gradacja opłaty 

samochody osobowe

samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

 pozostałe pojazdy

OC rolników

         

 100%

3 360 zł

 5 040 zł

 560 zł

 

 170 zł

 

  50%

 1 680 zł

 2 520 zł

 280 zł

  20%

 670 zł

   1 010 zł

 110 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). 

Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.