Warta logo

Umów się na spotkanie!

Kliknij w obrazek poniżej, wybierz dzień i godzinę proponowanego spotkania.

livesite animation

Szukasz ubezpieczenia turystycznego?

Kup WARTA TRAVEL online - polisa w 5 minut na Twój e-mail.

plaza

Formularz kontaktowy Zgłoś szkodę on-line Sprawdż swoją szkodę Kup polisę on-line

Analiza Potrzeb Klienta - co to jest?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) przewiduje w art. 20 obowiązek aby, niezależnie od kanału dystrybucji, zawarcie umowy ubezpieczenia było poprzedzone analizą wymagań i potrzeb klienta w oparciu o uzyskane od niego informacje oraz przekazaniem mu w zrozumiałej formie obiektywnych informacji o produkcie ubezpieczeniowym.

Zaproponowana umowa ubezpieczenia powinna odpowiadać wymaganiom i potrzebom klienta. Do przeprowadzenia analizy wymagań i potrzeb będą zobowiązani dystrybutorzy ubezpieczeń, tj. zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i pośrednicy ubezpieczeniowi. Takie rozwiązanie ma zapewnić uniknięcie przypadków niewłaściwej sprzedaży oraz umożliwienie klientowi podjęcia świadomej decyzji. Zarówno dyrektywa 2016/97, jak i projektowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń mająca implementować jej przepisy do polskiego porządku prawnego nie określają szczegółowego sposobu przeprowadzenia rzeczonej analizy.

Obowiązek przeprowadzenia APK

Obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb klienta, a będąc precyzyjnym obowiązki, wynikają przede wszystkim z treści art. 8 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (dalej: udu). Przepis ten wskazuje wprost, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej dystrybutor ubezpieczeń określa, na podstawie uzyskanych od klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podaje w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji.

Klient ma prawo do przeprowadzenia Analizy Potrzeb Klienta, może jednak odmówić jej przeprowazdenia, jaki jest Twój wybór:

Konsekwencje rezygnacji z APK

W przypadku rezygnacji z prowadzenia analizy potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń grupy 3 działu I ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyłącza, w treści art. 21 ust. 6 udur, stosowanie regulacji art. 21 ust. 3 i 5 w/w ustawy. Oznacza to, że dystrybutor nie jest zobowiązany do przedstawienia rekomendacji wyboru produktu ubezpieczeniowego, ani wskazania w jaki sposób oferowane ubezpieczenie zaspokaja potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Dostępne analizy online:

Analiza Potrzeb Klienta - KOMUNIKACJA (ubezpieczenie samochodu).

Analiza Potrzeb Klienta - DOMY/MIESZKANIA (ubezpieczenia domów i mieszkań).