Warta logo

Umów się na spotkanie!

Kliknij w obrazek poniżej, wybierz dzień i godzinę proponowanego spotkania.

livesite animation

Szukasz ubezpieczenia turystycznego?

Kup WARTA TRAVEL online - polisa w 5 minut na Twój e-mail.

plaza

Formularz kontaktowy Zgłoś szkodę on-line Sprawdż swoją szkodę Kup polisę on-line

Świadczenia zdrowotne w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Wybrane przykłady kosztów ponoszonych przez pacjenta a nie refundowanych przez NFZ(informacja opracowana na podstawie materiału zamieszczonego na stronie NFZ http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=2&artnr=1494)


UWAGA!

Poniższe zasady płatności:
 • obowiązująwyłącznie w placówkach państwowej służby zdrowia (w placówkach prywatnych obowiązuje pełna odpłatność)
 • nie uwzględniająwieku pacjenta
 • nie uwzględniająleczenia skutków wypadków związanych z uprawianiem sportów – w tym narciarstwa –  które obciążone jest wyższymi opłatami

W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmujątylko prywatnie i nie honorują EKUZ

W niektórych państwach Wspólnoty:

  • leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania lekarza ogólnego
  • należy najpierw zapłacić za leczenie a następnie ubiegaćsięo zwrot kosztów 
  • transport medyczny do ambulatorium lub szpitala jest odpłatny

Transport chorego i przewóz zwłok do Polski nie jest objęty systemem świadczeń zdrowotnych.Ratownictwo – w tym np. zwiezienie narciarza ze stoku – jest w pełni odpłatne.

Przykładowe koszty leczenia szpitalnego za  granicą – 
stawka dzienna (w euro)

KRAJ INTERNA CHIRURGIA INTENSYWNA TERAPIA
Austria 300 – 1 000 500 – 1 500 1 000 – 2 000
Francja 200 – 800 300 – 1 300 1 000 – 1 600
Niemcy 300 – 1 000 400 – 1 000 1 000 – 2 000
Słowacja 70 – 300 90 – 500 500 – 1 000
Szwecjaa 200 – 700 300 – 900 1 000 – 2 000
Włochy 200 - 700 300 – 800 800 – 1 500
Czechy 70-300 90 – 500  
Przykładowe koszty transportu chorego
KRAJ
transport sanitarny za granicą
z miejsca zdarzenia do placówki medycznej - w zależności od odległości (w EURO)
repatriacja ambulansem
- w zależności od wyposażenia ambulansu, odległości oraz kwalifikacji załogi (w PLN)
repatriacja samolotem
- w zależności od: bez asysty, z asystą cywilną, z asystą medyczną (w PLN)
Austria
100 – 500 4 000 – 8 000 2 000 – 11 000
Francja 100 – 400 7 000 – 12 000 2 000 – 12 000
Niemcy 100 – 300 3 000 – 10 000 1 000 – 8 000
Słowacja 80 – 200 2 500 – 7 500 1 000 – 6 500
Szwecja 100 – 300 3 500 – 10 000 1 000 – 8 000
Włochy 100– 500 6 500 – 12 000 2 000 – 12 000
Czechy 80 – 200 1000 – 7 000 1 000 – 5 0
 • Koszty transportu samolotem sanitarnym w zależności od odległości i stanu pacjenta: 11 000 – 65 000 PLN
 • Koszty akcji ratowniczej z wykorzystaniem helikoptera w zależności od kraju zdarzenia i stanu poszkodowanego: ok. 100 €  za 1 min lotu.

 

  AMBULATORIUM APTEKA SZPITAL
AUSTRIA - 4,70 euro
– za pozycję na recepcie
10 euro / 1 dzieńpobytu
BELGIA od 25 do 40%
(udział własny)
2 euro – opłata stała za receptę
od 0%-80%- udział własny w
zależności od rodzaju leku
40,59 euro jednorazowo
+ 13,32 euro (dzieci 4,73 euro)
/ 1 dzieńpobytu
+ 0,62 euro za leki/1 dzień
pobytu
FINLANDIA od 11 do 22 euro + ekstra
opłata 15 euro za pomoc
udzielonąpo godzinach pracy
72 euro – pomoc chirurgiczna
Recepty pełnopłatne z
możliwościązwrotu do 50%
10 euro – bezzwrotna opłata,
nieodpłatnie lub za
standardowa opłatą
FRANCJA 22 euro – lekarz ogólny, 25 euro
specjalista z możliwościązwrotu
do 70%
25% - porada ambulatoryjna w
szpitalu
od 35% do 65% 20% tj.ok.100–160euro +
koszty operacji np. wyrostka
robaczkowego–ok.500euro
+ opłata dobowa 18 euro
GRECJA 3 euro do 25% -
HISZPANIA -
 100% lub 40% - leki refundowane
-
LUKSEMBURG 20% wizyta domowa, 10% w
ambulatorium, tj. 5,25 euro
 od 20 do 60% 12,33 euro/1 dzień
przez 30 dni
NIEMCY 10 euro Leki refundowane: 5 –10 euro
Niektóre leki (np. przeciwbólowe,
przeciwkaszlowe) pełna
odpłatność
 10 euro / 1 dzień
PORTUGALIA
 od 2,1 euro do 8,75 euro Od 5% do 100% opłaty za badania
SŁOWACJA
1,99 euro 0,17 euro- opłata stała za receptę -
SZWECJA
 od 100 do 300 koron 100% przy cenie do 900 koron
10% - 50% - od 900 do 4 300
koron 
 80 koron / 1 dzień
W. Brytania
- 6,40 funtów za 1 lek  -
WŁOCHY
do 36 euro  Ryczałt 3,10 euro lub 50%-100%  -

Czego NIE zapewni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ Czego NIE zapewni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ


 • nie gwarantuje pokrycia kosztów leczenia prowadzonego w prywatnych placówkach medycznych (klient płaci sam)
 • w placówkach publicznej służby zdrowia pacjent wnosi własny wkład - współuczestniczy w kosztach leczenia
 • nie uwzględniają leczenia skutków wypadków związanych z uprawianiem sportów
 • w wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują EKUZ
 • transport chorego i przewóz zwłok do Polski nie jest objęty systemem świadczeń zdrowotnych
 • ratownictwo – w tym np. zwiezienie narciarza ze stoku jest w pełni odpłatne.