Warta logo

Wypłata odszkodowania

1. W jaki sposób WARTA wypłaci należne odszkodowanie?

  • Przelewem na wskazane konto bankowe*
PAMIĘTAJ: To NAJSZYBSZY sposób wypłaty odszkodowania
* Jeśli nie masz konta możesz odebrać odszkodowanie w wybranej placówce Kredyt Banku na terenie całej Polski (wypłata będzie do dyspozycji przez okres 14 dni od momentu wydania decyzji) lub przekazem pocztowym (przekaz pocztowy musi być odebrany w terminie 14 dni od otrzymania awiza).

2. W jakim terminie zostanie wypłacone odszkodowanie?

  • Decyzję powinieneś otrzymać w terminie do 30 dni od zgłoszenia szkody.
  • W przypadku opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień zostaniesz poinformowany pisemnie.

PAMIĘTAJ: Możesz monitorować status likwidacji Twojej szkody. Jeśli chcesz uzyskać informację na temat etapu jej likwidacji - wystarczy zadzwonić do Centrum Alarmowego WARTY pod numer:

  • 801 311 311 * (na terytorium RP)
  • +48 601 311 311 *
  • Wybierz opcję: "Uzyskaj informację na temat zgłoszonej sprawy szkodowej"
* Opłata wg taryfy operatora.