Warta logo

Promocja dla nowych mieszkań

ZNIŻKA za NOWE LOKALE

Każdy klient mieszkający na nowym osiedlu, który ubezpiecza mury, stałe elementy, ruchomości w bloku w wieku do 5 lat już od 1 lipca 2011 może liczyć na zniżkę składki.

Promocja ta dotyczy zarówno lokali ubezpieczanych „pod kredyt” tylko od zjawisk losowych, jak i tych, które są właśnie wyposażane, a ich właściciele świadomie ubezpieczają mury, stałe elementy oraz ruchomości w pełnym zakresie.

15% zniżka dla nowych klientów i 5% zniżka dla klientów wznawiających działa na składkę ze wszystkich ryzyk na polisie.

Atrakcyjna oferta cenowa w połączeniu z dobrym produktem wzmocnionym poniższymi zmianami powinna zadowolić nawet najbardziej wymagającego klienta.

 

OC W ŻYCIU PRYWATNYM – zmiany w procesie likwidowania szkód
Wybicie szyby w oknie sąsiada przez dziecko klienta? Pogryzienie sąsiadki przez psa? Pożar z niedopilnowanego kominka? Czy też zalanie na skutek niezakręcenia kranu przez domowników? Przed przykrymi finansowymi konsekwencjami tych zdarzeń, pomoże ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Mamy je od lat w swojej ofercie, a od 1 lipca 2011 dodatkowo wprowadzamy zmiany w procesie likwidowania szkód w zakresie OC sprzedawanym jako opcja ubezpieczenia mieszkaniowego.

W przypadku zalań, które nastąpiły od 1 lipca br. w budynkach wielomieszkaniowych, (a przyczyna zalania została zlokalizowana w lokalu posiadacza ubezpieczenia OC w życiu prywatnym kupionego w WARCIE), WARTA może objąć odpowiedzialnością te zdarzenia, niezależnie od stwierdzenia winy klienta. Co oznacza, że po przykrym incydencie zalania sąsiada na skutek pęknięcia „wężyka” nasz klient nadal pozostanie w dobrych stosunkach z sąsiadami, bo ich straty zostaną pokryte przez WARTĘ (oczywiście w wysokości do sumy gwarancyjnej).

Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy istnieje wina innych osób, które ewidentnie są zobowiązane do naprawienia szkody tj. np. spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca budynku, deweloper, firma remontowa itp.

 

  KOSZTY POSZUKIWANIA przyczyn AWARII instalacji (ubezpieczenie: Warta Dom Komfort)
  Zalanie mieszkania sąsiada np. na skutek pęknięcia rury w ścianie to nie tylko problem pokrycia strat powstałych w lokalu poniżej.

  Zniszczony parkiet klienta pokrywa ubezpieczenie stałych elementów w ramach zdarzeń losowych. Assistance WARTY zapewnia także wizytę hydraulika, który skuje kafelki i ścianę oraz wymieni pękniętą rurę.

  Dobrze, ale pozostaje problem dziury, która powstała w wyniku poszukiwania przyczyny szkody.

  Od 1 lipca WARTA pokrywa również ekstra koszt naprawy ściany i położenia nowych kafelków dla klientów, którzy zawarli umowę w ramach produktu WARTA Dom Komfort. Oczywiście podobnie jak w innych opcjach określa się górną granicę odpowiedzialności, która stanowi 1 % sumy ubezpieczenia domu\lokalu\stałych elementów, nie więcej jednak niż 20.000 zł.

  To rozszerzenie ochrony w zakresie pokrycia kosztów poszukiwania przyczyn awarii instalacji odbywać się będzie pod warunkiem dołączenia aneksu do polisy WDK. Opcja ta w przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych przez konkurencję jest całkowicie bezpłatna.

  W połączeniu z formułą all risks, bogatym zakresem bezpłatnych usług assistansowych, dodatkowymi opcjami, produkt ten zapewnia rzeczywisty komfort dla klientów.

   

  Masz pytanie związane z tym tematem?
  Kliknij aby skontaktować się z nami za pomocą formularza.
  kontakty