Warta logo

Liczba Ubezpieczeń to: 100 000

Sto tysięcy złotychDlaczego?
To suma ubezpieczenia, którą oferujemy klientom już za 29 zł w ramach opcji „Bezpieczna Rodzina” – rozszerzenia ubezpieczenia NNW.
Nasz wybór jest prosty – ta opcja jest unikalna na rynku, zarówno jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia jak i składkę.

Objęcie ubezpieczeniem wyłącznie śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego kierującego pojazdem pozwala zaoferować bardzo wysokie wypłaty za niewielką cenę.
Gwarantujemy wypłatę 100 000 zł za 29 zł rocznie, czy 150 000 zł za 49 zł rocznie.

Dodatkowym atutem ubezpieczenia „Bezpieczna rodzina” jest ochrona każdego kierującego w momencie wypadku pojazdem.
Dla porównania ochrona PZU obejmuje wyłącznie jedną osobę wskazaną z imienia i nazwiska w polisie. To oznacza, że w Warcie jeśli mąż i żona użytkują samochód, to oboje są chronieni, a nie tylko jedno z nich.
I to już za 29 zł rocznie, a nie 2X120 zł jak w przypadku konkurencji.