Warta logo

liczbatygodnia5
Liczba Ubezpieczeń to... 12

Liczba Tygodnia to 12, ponieważ po 12 miesiącach klient otrzyma Pakiet Stałego Klienta gratis.

Po 12 miesiącach klient przedłużający ubezpieczenie w ramach pakietu HDI Turbo lub pakietów Warty - otrzymuje gratis PAKIET STAŁEGO KLIENTA.

Warto korzystać z produktów Warty i HDI.