Warta logo

liczbatygodnia6Liczba Ubezpieczeń to…90 000

Ponieważ 90 tysięcy zł to suma ubezpieczenia pojazdu, od której oferujemy jeszcze lepsze stawki ubezpieczenia
Taniej dla droższych? Tak, w nowej taryfie klient zapłaci mniej za pojazd powyżej 90 tysięcy sumy ubezpieczenia.
To tylko jedna z wielu korzystnych opcji po zmianie modelu taryfikacyjnego.